X
تبلیغات
زولا
   
 
یک نماینده کنگره آمریکا از معامله ای بزرگ در عراق خبر داد که می تواند برای آمریکا گران تمام شود.

 میشل بچمن، نماینده زن جمهوری خواه کنگره آمریکا، در مصاحبه ای که با نشریه استار تریبیون چاپ مینسوتا انجام داد، ادعا کرد، توافقی سری در عراق صورت گرفته است که بر اساس آن نیمی از عراق در اختیار ایران قرار خواهد گرفت و نیم دیگر که قسمت های شمالی و غربی را در برمیگرد زیر پوشش ایالت اسلامی عراق خواهد رفت.
 
بچمن مدعی شد، قسمتی که در اختیار ایران قرار می گیرد به منطقه ای "فارغ از تروریست" تبدیل خواهد شد که این کشور از آن برای پیشبرد برنامه های ضد آمریکایی خود استفاده خواهد کرد. این نماینده کنگره آمریکا با هشدار در مورد عواقب معامله مذکور، خواستار اتخاذ تدابیری برای مقابله با این مساله شد. نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا، انگیزه ایران از این کار را وادار کردن آمریکا به خروج از عراق ارزیابی کرد.
 
به گزارش اسوشیتدپرس، بچمن توضیح نداد که وی از کجا پی به این مساله برده است، ضمن اینکه توضیح نداد ایران با همکاری چه کس یا گروهی این معامله را بر علیه آمریکا صورت داده است.