«ستار هدایت‌خواه» عضو فراکسیون اکثریت مجلس در مورد مقایسه آمارهای جهانی با ایران از سوی وزیر رفاه در خصوص فقر معتقد است با توجه به نیازهای جامعه ما خط فقر با دیگر کشورها متفاوت است و شاخص فقر را در هر کشوری باید با خود آن کشور مقایسه کرد.

این نماینده مجلس گفت: اگر شاخص‌ ما آمار جهانی باشد شاید این حرف درست باشد اما به نظر می‌رسد در ایران درآمد ماهانه کمتر از 200 الی 300 هزار تومان شاخص خط فقر است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در دنیا هم شاخصه‌های متفاوتی برای خط فقر وجود دارد و برخی از این شاخص‌ها نیز تائید نشده‌اند.

هدایت‌خواه تصریح کرد: خانواده‌های زیر پوشش نهادهای حمایتی که با تمام تلاش‌های مجلس یک خانوار پنج نفره درماه حدود 50 هزار تومان مستمری می‌گیرند که اگر حتی با این ملاک در نظر بگیریم نیز زیر خط فقر قرار دارند.

وی اظهار داشت: بعید می‌دانم با درآمد روزی 1000 تومان حتی برای یک نفر نیز بتوانیم بگوئیم که او زیر خط فقر نیست.

اگر این آمار جهانی را بخواهیم در ایران در نظر بگیریم باید یک خانوار پنج نفر حداقل ماهانه 150 هزار تومان از نهادهای حمایتی بگیرند که تازه 150 هزار تومان نیز به جایی نمی‌رسد.