شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران (سهامی عام) برای رفع گره‌های معاملاتی دستورالعملی را تهیه و پیشنهاد کرده است. این دستورالعمل‌ به منظور افزایش نقدشوندگی سهام و رفع گره‌های معاملاتی از نماد شرکت‌های دارای صف فروش یا خرید تدوین شده است.

دستورالعمل‌های پیشنهادی شرکت بورس اوراق‌بهادار برای رفع گره‌های معاملاتی
شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران (سهامی عام) برای رفع گره‌های معاملاتی دستورالعملی را تهیه و پیشنهاد کرده است.
 این دستورالعمل‌ به منظور افزایش نقدشوندگی سهام و رفع گره‌های معاملاتی از نماد شرکت‌های دارای صف فروش یا خرید تدوین شده است که مواد آن به این شرح است:
ماده یک – گره معاملاتی وضعیتی است که در آن یک نماد معاملاتی به‌رغم برخورداری از حجم قابل‌ملاحظه‌ای از سفارش خرید یا فروش، به علت عدم‌تقارن قیمت‌های خرید و فروش، دست‌کم به مدت 10جلسه معاملاتی مورد معامله قرار نگیرد یا در صورت اجرای معامله، حجم آن قابل توجه نباشد.
ماده دو – برای رفع گره معاملاتی، تاثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد مورد نظر، برای دوره مشخصی که 20جلسه معاملاتی بیشتر نیست حذف شود.
ماده سه – فهرست شرکت‌های دارای گره‌های معاملاتی به تایید مدیرعامل می‌رسد و دست‌کم یک روز کاری قبل از حذف حجم مبنا، از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت رسمی شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران به اطلاع عموم می‌رسد.
ماده چهار – پس از رفع گره معاملاتی یا خاتمه یافتن دوره پیش‌بینی‌شده، دوباره حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی سهام شرکت لحاظ شود.
ماده پنج – به منظور جلوگیری از ایجاد صف‌های کاذب خرید یا فروش، سفارش‌های موجود در زمان اعلام شده تغییر حجم مبنا در سامانه معاملاتی، قابل‌حذف نیست.
ماده شش – با معرفی شاخص‌های جدید و احتساب نرخ سهام شناور در محاسبه آنها، تاثیر حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادها، بر اساس حداقل درصد سهام شناور تعیین‌شده در دستورالعمل پذیرش، جدول زیر است:
تا سرمایه هزار میلیارد ریال: حداقل سهام شناور 20درصد و حجم مبنا 8صدم درصد.با سرمایه‌ بین هزار تا پنج هزار میلیارد ریال: حداقل سهام شناور 15درصد و حجم مبنا؟؟ صدم درصد.
با سرمایه بیشتر از پنج هزار میلیارد ریال: حداقل سهام شناور 10درصد و حجم مبنا پنج‌صدم درصد.
بر اساس اعلام شرکت بورس کارشناسان و فعالان بازار می‌توانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این باره به این شرکت منعکس کنند.