بررسی موضوع کشتار شیعیان یمن به دست نظامیان این کشور، از محورهای مذاکرات "محمود احمدی‌نژاد" رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در ریاض است.

  رزمندگان شیعه یمنی، از دوستداران جمهوری اسلامی ایران هستند، برخی منابع مدعی شدند: ایران در پی بازیابی اقتدار دیرینه امپراتوری پارسی در منطقه است.پرونده جنگ دولت یمن بر ضد کوهستان‌نشینان استان صعده، از جمله پرونده‌هایی است که احمدی‌نژاد در سفر به ریاض آن را با خود به همراه دارد.

عربستان‌سعودی از حامیان دولت یمن در حمله به استان‌های شیعه‌نشین شمال این کشور به شمار می‌رود.